Utvalda projekt.

Kvinnors Byggforum

Ny design Vi tog fram grafiska element, ett fotografi-urval och en helt ny design för KBF’s hemsida. Det var viktigt med en inkluderande hemsida som välkomnar till engagemang samt en hemsida som är lika snygg i mobilensom på stora skärmar. Vi ledde föreningen igenom en grundlig designprocess, för att förankra den designriktning som vi valde […]

WordPress åt RFSL Stockholm

En inbjudande och tillgänglig hemsida RFSL Stockholm anlitade oss för att bygga en helt ny hemsida. De behövde en lite modernare look samtidigt som de hade ett stort behov av en ny design som gör det lättare att navigera den stora mängden information som finns på deras hemsida. Alla medlemsgrupper och projekt behövde egna undersidor […]

Vi byggde en ny hemsida åt Make Equal

Enkel att hantera, lätt att uppdatera Ett viktigt behov hos Make Equal var att hemsidan skulle vara tillgänglig och användarvänlig. Vi arbetade tätt tillsammans med Make Equals grafiska formgivare när vi tog fram designen för hemsidan. Varje del av hemsidan, grafiska element och funktionalitet avvägdes noggrant och vi ville ta fram en minimalistisk design som […]

Innovation: tillgänglighet
I den Virtuella verkligheten (VR)

Ett av Majority’s interna projekt där vi gjorde ett gemensamt utforskade både ur ett design- och utvecklingsperspektiv på tillgänglig VR för synskadade. Projektet ämnade att besvara frågor värdet av VR för synskadade, audiativ VR, Text till Tal I en 3d-miljö och hur den nuvarande tekniken förhåller sig till tillgänglighetsstandarder samt vilket arbete som kan förbättra […]