Uppdragsgivare:

Göteborgs rättighetscenter

Område:

layout, original

Produkt:

broschyr, metodmaterial

Rollfördelning:

Adrian Palin; layout.

Göteborgs rättighetscenter drev under 2014 projektet Göteborg mot islamofobi. Tillsammans med Ibn Rushd Studieförbund och Puntland Community Organisation tog de fram texter till ett metodmaterial, som vi hjälpte dem att formge.

Det blev tre broschyrer: en som riktar sig till myndigheter i Göteborg, och en som riktar sig till personer med erfarenhet av islamofobi (med svensk och arabisk text). Metodmaterialet innehåller bland annat vittnesmål från personer som blivit utsatta för islamofobi, fakta kring FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, och tips på hur en kan hantera situationer av diskriminering och trakasserier.

Projektet Göteborg mot islamofobi har haft som mål att motverka och förebygga diskriminering, kränkningar och hatbrott riktade mot personer med erfarenhet av islamofobi i Göteborg. I uppdraget utgick vi från Göteborgs rättighetscenters grafiska profil. Broschyrerna finns tillgängliga på Göteborgs Rättighetercenters kansli.