Innovation: tillgänglighet
I den Virtuella verkligheten (VR)

Ett av Majority’s interna projekt där vi gjorde ett gemensamt utforskade både ur ett design- och utvecklingsperspektiv på tillgänglig VR för synskadade. Projektet ämnade att besvara frågor värdet av VR för synskadade, audiativ VR, Text till Tal I en 3d-miljö och hur den nuvarande tekniken förhåller sig till tillgänglighetsstandarder samt vilket arbete som kan förbättra den I framtiden.

Spatialt ljud och text till tal

Vi utforskade möjligheter och potential inom spatialt ljud och text till tal. Detta är ett intressant område nä det kommer till tillgänglig VR och intuiiv navigation med synnedsättning. Idag använder blinda och synskadade personer TTS för att navigera på hemsidor. Detta gör dock att många hemsidor blir långsammare att navigera än för seende. Spatialt (3d) ljud och VR för webben tror vi har potential att bidra till mer intuitiv användning och möjligheten att orientera sig i flera dimensioner än det endimensionella audiativa gränssnittet som synskadade idag ofta begränsas av. Vi testade att automatisera Text till tal i ett 2d och 3d-rum, från genererade hemsidor.

WordPress i VR

Vi tog fram en Beta på en webbapplikation som med hjälp av WordPress API och React 360 genererar en VR-version av valfri kompatibel WordPress-hemsida. Detta var ett mycket intressantoch spännande projekt som väckte många intressanta idéer för framtida projekt. Vi på Majority ser fram emot att arbeta med många VR-projekt i framtiden, oavsett plattform, för webb och appar.

VR-headset på ett bord