Byrån som bryr sig.

Om Majority

Majority är en designbyrå för webb och tryck. Våra medarbetare är baserade i Göteborg och Stockholm, men våra uppdragsgivare finns på fler ställen än så. Vi hjälper företag och organisationer med grafisk form och kommunikation – det kan ofta vara logotyper, grafiska profiler, webbutveckling, webbdesign, trycksaks- och förpackningsdesign, mönsterdesign och illustration. Eftersom vi strävar efter ett mer tillgängligt samhälle har vi alltid en utgångspunkt i personen som ska använda produkten. På så vis hjälper vi ert företag eller organisation att nå en bredare målgrupp.

Majority drivs av hbtqi-personer. Vi startade 2014 med målet att skapa en trygg arbetsmiljö fri från diskriminering, samt för att få möjlighet att använda våra designkunskaper till en mer socialt ansvarstagande och medveten designprocess. Det innebär att vi alltid har ett fokus på tillgänglighet och normkritik när vi tar fram design, och använder oss av internationella standarder samt våra egna modeller för tillgänglig grafisk kommunikation.

Vi arbetar aktivt för ett mer tillgängligt och öppet samhälle, där alla människor får plats.

skrivbord designprocess färgkarta

Problemlösning

Hur en layout eller grafisk design är utformad har stor inverkan på om informationen når användaren, och hur användaren uppfattar budskapet. För att kunna jobba med design behövs empati, att kunna sätta sig in i användarens behov. Därför anser vi på Majority att med design kommer ett ansvar. Design är till för att lösa olika slags problem, den ska fylla ett syfte och vara funktionell. På det sättet skiljer sig grafisk design från konst. Bra design är tillgänglig och tilltalande för den relevanta målgruppen, användaren. Då spelar det mindre roll vad avsändaren eller designern ifråga har för personlig smak.

För Majority finns det ingen motsättning mellan tillgänglighet och snygg design – för oss är tillgänglighet design. Vi ser möjligheten att ta till sig information som en demokratisk rättighet.

Kooperativt

Majority är inte ett företag som alla andra, och vi vill inte heller vara det. Vår designbyrå är en demokratisk ekonomisk förening. Det innebär att alla medarbetare har lika stort inflytande. Vi tar inte ut vinst, utan alla resurser fördelas i lön och används gemensamt i företaget.

Vi hoppas såklart att våra uppdragsgivare ska dela vår vision om ett mer demokratiskt samhälle. Ingen kan vara perfekt, men alla små förändringar gör skillnad. Såhär tänker vi:

  • Vi uppmuntrar våra uppdragsgivare att trycka på återvunnet papper, och att använda lokala tryckerier för att minska transportutsläpp.
  • Vi samarbetar inte med företag som är direkt involverade i tillverkningen av vapen, fossila bränslen, kött, ägg, mejeriprodukter, päls eller tobak.
  • Vi samarbetar inte med företag eller organisationer som har en rasistisk, sexistisk eller hbtqi-fientlig agenda.
  • Vi samarbetar inte med företag som är involverade i arbetstvist, eller bojkottas p.g.a dåliga arbetsförhållanden eller miljöutsläpp.
  • Vi jobbar för att designen vi skapar ska bidra till minimal nedskräpning och göra så lite påverkan på miljön som möjligt.
  • Vi gör pro-bonouppdrag och ger rabatter när möjlighet finns, för ideella organisationer med väldigt begränsade resurser.
  • Vi strävar efter att ge en så rättvisande och ärlig bild av våra uppdragsgivare som möjligt genom vår design.
  • Vi uppmuntrar uppdragsgivare att bry sig om sina användare, och samarbetar mer än gärna med företag och organisationer som är intresserade av att göra sitt material så tillgängligt som möjligt.


Vi är Majority och vi är designbyrån som bryr sig.