Uppdragsgivare:

Queerrörelsens Arkiv och Bibliotek

Område:

grafisk form

Produkt:

logotype

Rollfördelning:

Adrian Palin; grafisk form.

Queerrörelsens Arkiv och Bibliotek är en förening som samlar in och förvaltar historiskt material från queerrörelsen, främst i Göteborg med omnejd. De startade i december 2017 och behövde nå ut till sina nya medlemmar, vi fick då i uppdrag att ta fram en logotyp åt dem. QRAB, som föreningen kallar sig kort, verkar för att bevara queerhistoria till kommande generationer och att bredda rörelsen genom att skapa mötesplatser, hålla föreläsningar och liknande.

Logotypen fick gärna ha en gammaldags utstrålning, och vi fick önskemål om att ha med böcker och papper i symbolen. Många av de andra arkiv som finns har redan liknande visuell kommunikation, så vi klurade på vad som är unikt för just Göteborg, och kom fram till att logotypen behöver en tydlig koppling till havet. Inte bara på grund av det geografiska läget, utan även för Svenska Amerika-linjen och dess besättning genom tiderna.

QRAB fick därför en snäcka som symbol, då arkivet innehåller queerhistoriska pärlor. Snäckan kan även ses som en halvt uppslagen bok, och en upp-och-nervänd rosa triangel. Vi valde att ge logotypen en stilmässig touch av art deco, för att även där knyta an till historien.