Uppdragsgivare:

RFSL

Område:

layout, original

Produkt:

flyers, marknadsföringsmaterial

Rollfördelning:

Adrian Palin; layout.

RFSL kontaktade oss inför Almedalsveckan 2016. De skulle hålla kampanjen #KomutKomin för att påverka politiker och makthavare att stärka mänskliga rättigheter. #KomutKomin fokuserade på vikten av att ge hbtq-flyktingar permanent uppehållstillstånd.

Vi hjälpte RFSL med marknadsföringsmaterial i form av en dubbelsidig flyer och en t-shirt. På flyerns framsidan syns en person insvept i en regnbågsflagga blicka ut över ett hav. Ett foto som tydligt visualiserar situationen vid medelhavet, men också en hoppfullhet och en längtan. Baksidan innehåller olika personers berättelser, samt info om hur en kan stötta hbtq-flyktingar genom att blir medlem i RFSL.

I uppdraget utgick vi från RFSL’s grafiska profil.