Uppdragsgivare:

Stolta

Område:

webbdesign, webdevelopment, re-design

Produkt:

webbsida

Rollfördelning:

Ellie Nordfelt, webbproduktion.
Marcel Branleur, webdevelopment.

Majority fick i uppdrag att designa och utveckla ett wordpresstema åt Föreningen Stolta Föräldrar Göteborg. Föreningen ville ha loggan i centrum av en välkomnande, lekfull design som ger ett positivt och ingagerande intryck. Vi tog ocksi fram en ny version av loggan i syfte att göra den bättre anpassad för webb samt att i samråd med föreningens styrelse göra några mindre förbättrningar på tillgängligheten.

Hela hemsidan är testad mot och uppfyller internationell standard för tillgänglig webb.

Uppdraget omfattade:
Design och kodning av nytt tema för wordpress.
Installation av tema, konfiguration och överflyttning av innehåll,innehållsgenomgång, tillgänglighetstestning med förslag och problemlösning.
Support för administration.