Uppdragsgivare:

Transhälsan

Område:

grafisk design, webbdesign

Produkt:

logotype, webbsida, övrigt marknadsföringsmaterial

Rollfördelning:

Adrian Palin; grafisk form.
Ellie Nordfelt, webbproduktion.

Transhälsan är en nystartad förening som arbetar för att kunna öppna en egen vårdklinik i Malmö för transpersoner. Deras jobb är ideellt och de är fristående från andra nätverk, organisationer, stat, landsting och kommuner. Inför starten behövde de en logotype och en webbsida, så vi hjälpte dem med det pro-bono.

Det var viktigt att logotypen inte utstrålade “vårdinstitution”, då det kan skrämma bort personer som drar sig för att söka vård pga dåliga erfarenheter inom det vanliga vårdsystemet. Samtidigt behövde det synas att det är vård och hälsa som Transhälsan jobbar med, loggan skulle helt enkelt kännas trygg och seriös utan att bli för strikt.

Vi valde att använda oss av sjöhästar då det finns en igenkänning inom transrörelsen - och det då blir tydligt vilka Transhälsan riktar sig till utan att använda den klassiska transsymbolen.Sjöhästar symboliserar förtroende och en säker resa, och enligt den grekiska mytologin var det sjöhästar som drog Poseidons vagn över havet.