Kvinnors Byggforum

No comments yet

Ny design

Vi tog fram grafiska element, ett fotografi-urval och en helt ny design för KBF’s hemsida. Det var viktigt med en inkluderande hemsida som välkomnar till engagemang samt en hemsida som är lika snygg i mobilensom på stora skärmar.

Vi ledde föreningen igenom en grundlig designprocess, för att förankra den designriktning som vi valde att ta; en varm design som välkomnar samtidigt som den känns professionell.

WordPress åt RFSL Stockholm

No comments yet

En inbjudande och tillgänglig hemsida

RFSL Stockholm anlitade oss för att bygga en helt ny hemsida. De behövde en lite modernare look samtidigt som de hade ett stort behov av en ny design som gör det lättare att navigera den stora mängden information som finns på deras hemsida. Alla medlemsgrupper och projekt behövde egna undersidor och stor vikt låg vid tillgänglighet.

Tydlig navigation

Att en hemsida kan navigeras enkelt och intuitivt är alltid viktigt. Särskilt viktigt kan det vara när en hemsida ska tillhandahålla stora mängde information på ett tillgängligt sätt, särskilt för Stockholms största hbtqi-organisation.

Flerspråkig funktionalitet

Genom att integrera WPML i temat utvecklade vi en helhetslösning där medlemmarna och nyfikna besökare kan få tillgång till innehållet också på Lättläst Svenska och Engelska, med bara ett knapptryck.

Vi byggde en ny hemsida åt Make Equal

No comments yet

screenshots från makeequal.se i mobil och på dator


Enkel att hantera,
lätt att uppdatera

Ett viktigt behov hos Make Equal var att hemsidan skulle vara tillgänglig och användarvänlig. Vi arbetade tätt tillsammans med Make Equals grafiska formgivare när vi tog fram designen för hemsidan. Varje del av hemsidan, grafiska element och funktionalitet avvägdes noggrant och vi ville ta fram en minimalistisk design som kändes både inbjudande och professionell.

För att göra hemsidan robust och enkel att hantera byggdes den som ett WordPress-tema med skräddarsydda plugins för att utöka funktionalitet och ge administratörerna flexibilitet med egna block i redigeraren. Det var viktigt för oss att följa WordPress’ standarder för att göra hemsidan långsiktigt hållbar på en stadig grund.

Subtil animation som lyfter

Vi tog fram en subtil animation som designades i grafiska verktyg och därefter programmerades i JavaScript. Med start- och stopp-funktioner som är tillgängliga med tangentbord för att göra hela hemsidan tillgänglig enligt WCAG. Det är viktigt att varje element har en funktion och bidrar till hemsidans uttryck.

Plugins

Vi utvecklade två plugins för Make Equals specifika behov. Det ena hanterar blockredigeraren och ger Make Equals administratörer och redaktörer möjligheten att få färdigdesignade element att använda sig av när de redigerar hemsidan. Vi tog också fram ett plugin för Tipsbanken, som är en särskilt utformad del av hemsidan.

Tekniker

Vi använde oss primärt av JavaScript, PHP, ReactJS, MySQL, CSS och HTML för att skriva koden.
Utvecklare på projektet var Elliott Erking och Ellie Nordfelt.

Designprogramvara som användes i projektet var Adobe Illustrator, Adobe Premiere och Adobe XD
Designers på projektet var Adrian Palin och Ellie Nordfelt.
Projektledare: Ellie Nordfelt.

Plattform: WordPress

Innovation: tillgänglighet
I den Virtuella verkligheten (VR)

No comments yet

Ett av Majority’s interna projekt där vi gjorde ett gemensamt utforskade både ur ett design- och utvecklingsperspektiv på tillgänglig VR för synskadade. Projektet ämnade att besvara frågor värdet av VR för synskadade, audiativ VR, Text till Tal I en 3d-miljö och hur den nuvarande tekniken förhåller sig till tillgänglighetsstandarder samt vilket arbete som kan förbättra den I framtiden.

Spatialt ljud och text till tal

Vi utforskade möjligheter och potential inom spatialt ljud och text till tal. Detta är ett intressant område nä det kommer till tillgänglig VR och intuiiv navigation med synnedsättning. Idag använder blinda och synskadade personer TTS för att navigera på hemsidor. Detta gör dock att många hemsidor blir långsammare att navigera än för seende. Spatialt (3d) ljud och VR för webben tror vi har potential att bidra till mer intuitiv användning och möjligheten att orientera sig i flera dimensioner än det endimensionella audiativa gränssnittet som synskadade idag ofta begränsas av. Vi testade att automatisera Text till tal i ett 2d och 3d-rum, från genererade hemsidor.

WordPress i VR

Vi tog fram en Beta på en webbapplikation som med hjälp av WordPress API och React 360 genererar en VR-version av valfri kompatibel WordPress-hemsida. Detta var ett mycket intressantoch spännande projekt som väckte många intressanta idéer för framtida projekt. Vi på Majority ser fram emot att arbeta med många VR-projekt i framtiden, oavsett plattform, för webb och appar.

VR-headset på ett bord